EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Tartu Loomemajanduskeskus tegutseb loomemajanduse valdkonna inkubaatorina. 2015. aastal rahuldati LMK taotlus inkubatsioonitegevuste rahastamiseks summas 300 000€. Projekti kogumaksumus koos omafinantseeringuga on 400 000€.

Projekt annab aastateks 2015-2017 Tartu Loomemajanduskeskusele võimaluse ambitsioonikaid ekspordile suunatud alustavaid loomeettevõtteid veelgi eesmärgipärasemalt nõustada ja abistada. Projekti raames on abikõlblikud kulud, mis on seotud inkubantide mentordamise, koolituste, eksporditegevustega.

Meetme info: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/inkubaatorid 

2015. aasta kolmandas kvartalis toimusid inkubantidele erinevad koolitused, inkubante konsulteeriti ning oma ala spetsialistid pakkusid mentortuge. Brüsselis NID messil käis Stencilit OÜ oma tooteid tutvustamas, Brüsselis käis messil kellafirma Teenu OÜ ning Lineapelle nahamessil käis partnereid otsimas Darker OÜ. Suurem osa LMK inkubantidest osales suvekoolis Roostal, kus oli peamiseks teemaks bränding. Loomemajanduskeskuse töötajad tutvusid EXPO messiga Milanos, kus olid oma toodetega esindatud ka mõned inkubandid (Stencilit, Kaleido Design). LMK töötajad osalesid sügisel ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse korraldatud finantseerimisfoorumil.

2015. aasta neljandas kvartalis korraldati edukalt eelinkubatsiooni konkurss, kuhu laekus 24 ideed ning kust valiti välja 17 ideed. Oma äriplaani kaitses 15 eelinkubanti, kellest 12 said viisa Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsiooniprogrammi. Jätkusid mentorteenused inkubantidele. Toetasime OÜ C-Luck Productions osalemist konverentsil "ICT 2015, Connect, Transform". Loomemajanduskeskuse töötajad Juta Kuhlberg ja Liis Pärtelpoeg osalesid graafilise visualiseerimise teemalisel koolitusel.

2016. aasta esimeses kvartalis jätkus koostöö mentoritega (turundus, mood, strateegiline juhtimine). Lisandus spetsiifiline mentor Eero Kotli, kes pakub spetsiifilist tuge Infrabim OÜle. Toimus kaheosaline koolitus "Kuidas luua kontakte", mis mõeldud eelkõige esimese kontakti loomisele potentsiaalsete partnerite ja klientidega. Mai alguses toimub Pedro Gomesi eestvedamisel kahepäevane meistriklass, mille teemaks on "Disain ja strateegia". Marina Skulskaya pidas moeettevõtetele suunatud loengud (kaks loengut). Juta Kuhlberg osales konverentsil "Sihtrühm: publik". I kvartalis toetasime Infrabim OÜ osalemist konverentsil Via Nordica 2016, mis toimub juunikuus Norras. Perioodi jooksul tutvustati LMK inkubatsiooniteenust Elleri koolis. Ajujaht 2016 formaadis toetas LMK saadet; selle kaudu saime võimaluse olla žüriis. LMK konsultandid osalesid Kõrgema Kunstikooli praktikate kaitsmisel. LMK osaleb sTARTUp Day korraldamisel, mis toimub 2016. aasta detsembris tartus ja on mõeldud SME ettevõtetele. I kvartali jooksul toimusid inkubatidega arenguvestlused, kus vaadati üle kitsaskohad ja seati uued eesmärgid.

2016. aasta teises kvartalis liitusid LMK inkubantidega Pürg ja Arro Atelier. Jätkus inkubantide igakuine nõustamine ning mentorteenuste pakkumine. Mentorteenuseid pakuti nii strateegilise juhtimise, turunduse kui ka moekunsti valdkonnas. Samuti pakkusime spetsiaalseid mentorteenuseid ettevõtetele konkreetsete ekspertide näol. Välisturugudega käisid tutvumas OÜ Infrabim (osalemine Norras valdkonna konverentsil) ning OÜ Stencilit (sisustusvaldkonna messid Bucharestis ning Milanos). Inkubandid viisid end kurssi Instagramis turundamise võimalustega vastaval seminaril. Samuti osales Wulcan OÜ enda valdkonnale olulistel koolitustel. Loomemajanduskeskuse töötajate välislähetus viis Venemaale, Peterburgi, kus tutvustati LMK moevaldkonna inkubante potentsiaalsetele edasimüüjatele ning ajakirjanikele. Inkubantide integreerimiseks ning auhindamiseks korraldasime maikuu lõpus tänuürituse, kus jagasime välja auhindadena loovsiilid. Omakorda LMK inkubatsiooniteenuseid tutvustati nii Tartu linna tugistruktuuride päeval kui ka seminaril "Mood ja tehnoloogia". Nimetatud seminar oli vägagi menukas, kokku osales ligikaudu 70 huvitatud, sh inkubandid.

2016. aasta kolmandas kvartalis korraldasime eelinkubatsiooni konkursi. Laekus 21 avaldust, millest 15 valisime programmi. Programmi lõpuks 2016. aasta detsembris valmivad äriplaanid. Inkubaatorite ühine suvekool toimus 2016. aasta augustis Pärnumaal, seekord oli teemaks "Müümine". LMK-st osales kuus inkubanti. Koolitused ja seminarid toimuvad vastavalt inkubantide soovidele. Suur rõhk on hetkel veebiturundusel. Septembris toimus seminar SocialFly juhtimisel Facebook kanalis turundamisest. Korraldasime koos TEIga ja osalesime Pärnus Ammende villas Eesti moe päevad, kus meie inkubantide tooteid tutvustasime nii lettidel kui ka moeshowl. Oleme esindatud Tartu Demokeskuses SPARK oma väljapanekuga. Kõiki inkubante nõustasid meie ettevõtlusnõustajad. Kellel on olnud vajadus, on saanud küsida abi välismentoritelt. Kolm moedisaini ettevõtet osalesid suvel Riias disainilaadal, et Läti turgu rohkem tundma õppida ning 3D visualiseerimisega tegev ettevõte Infrabim võttis osa Soomes toimunud erialasest seminarist. Kaks LMK töötajat osalesid Põhja-Poola inkubaatorite ja hubide juurde õppereisil.

2016. aasta viimases kvartalis jätkus inkubantide nõustamine ning samuti mentorteenuste pakkumine. Välismentorina lisandus Lily Advisori Inglismaalt, kes pakub perosnaalset mentorteenust ettevõttele Milli Maier & Co eesmärgiga jõuda Inglismaa maksujõuliste klientideni. Lisaks alustasime viiekuulise digiturunduse mentorprogrammiga kuuele ettevõttele, kus mentorteenust pakuvad WSI Online digiturunduse eksperdid. Usinalt käidi välisturgudel oma ettevõtet ja tooteid/teenuseid tutvustamas. Darker OÜ ehk bränd XAOS osales oma valdkonna messidel Londonis ja Varssavis. Digital Learning Systems käis tutvumas Saksamaa, Rootsi ja Soome raamatumessidega. Infrabim käis Rootsis tutvustamas enda teenuseid ning korraldas suisa Infrabim OÜ teenuste tutvustamiseks seminari. Sing Sale Pro OÜ osales oma kaubamärgiga Etnowerk Berliinis Bazaar messil; sama messi käis külastajana väisamas Teenu OÜ. Stencilit OÜ osales Rumeenias messil Creative Est. Tjorven Kids valmistus osalema jaanuaris toimuval väga olulisel messil Playtime Paris. Soomes brändi litsenseerimise sündmusel oma ettevõtet käisid tutvustamas Skandinaavia potentsiaalsetele edasimüüjatele ning tootajtele Pürg ja Stencilit. Laiemale avalikkusele oli suunatud kaks loengut: meie juba tuttav Marina Skulskaya rääkis 2017. aasta moetrendidest ning Keiichi Matsuda hüperreaalsusest. 2016. aasta eelinkubatsioon toimub septembrist detsembrini. Kümme loengut erinevatel ettevõtlusteemadel ja personaalsed nõustamised viisid neljateistkümne uue äriplaanini. Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsiooni ja inkubatsiooniprogrammis olevate ettevõtete tutvustamiseks valmisid nii reklaamklipid kui ka infobrošüürid.
 
2017. aasta esimese kvartalis jätkus inkubantidele nende vajadustele vastav mentorteenuse pakkumine. Samuti jätkasid tööd personaalsed konsultandid inkubantide nõustamisel. Jätkus digiturunduse mentorprogramm kuuele inkubandile. Külastati välismesse: Pürg OÜ Rootsi messi, samuti Slush üritust ning NBLM sündmuset Soomes; Darker OÜ osales Riias ja Londoni messil; Tjroven Kids OÜ Pariisis lasterõivaste messil; Infrabim OÜ Hollandi messil; Kaleido Design OÜ messi Berliinis, Milli Maier & Co OÜ esitles enda brändi Londonis ning Baselis.
LMK on endiselt partneriks Ajujahi saatele ning tõstab selle kaudu teadlikkust loomemajandusest. Samuti reklaamiks valmisid meie infokataloogidesse uute inkubantide reklaamlehed.
Organiseerisime inkubantidele ka koolitusi; üks viis meid puidutsentrisse, teise käigus meie omad messidel käijad inkubandid jagasid oma kogemusi saalitäiele huvilistele. 
LMK enda töötajad käisid välislähetuses Riias tutvumas uue loomeinkubaatoriga ning USAs. Viimase lähetuse kohta infot: http://loovtartu.ee/16-uudised-lmk/373-loomemajanduskeskuse-meeskonna-tagasiside-oppereisile-new-yorki-ja-philadelphiasse
 

 

 

 

tartu linnregionaalarengu fond