Projekti "Tartu Loomemajanduskeskuse tegevused 2010. ja 2011. aastal" otsesed eesmärgid on järgmised:

 • loomeettevõtjate arvu tõus ja loomeettevõtete aktiivsuse suurenemine Lõuna-Eestis ja Tartus;
 • koostöö edendamine  nii loomeettevõtetel omavahel kui teadus- ja tootmisettevõtetega;
 • loomeettevõtjate käibe ja ekspordikäibe kasv;
 • loomeettevõtete kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste hulga kasv;
 • teiste ettevõtlusvaldkondade toodete ja teenuste lisandväärtuse suurendamine läbi koostöö loomeettevõtjate ning loomeinimestega;
 • loomemajandusalase teadlikkuse kasv, Tartu Loomemajanduskeskuse tuntus Eestis ja välisriikides.
 

Projekti oodatavad tulemused 2011.a. lõpuks on järgmised:

 • Tartus ja  Lõuna-Eestis tegutsevate loomemajandusettevõtete arvu kasv (äriregistris registreeritud loomemajanduse valdkonna alla klassifitseeruvate ettevõtete arv tõuseb Tartu linnas 1,5 korda ning Lõuna-Eestis 1,2 korda);
 • 50% keskuse inkubantidest teevad koostööd omavahel , 20% Tartu Teaduspargi inkubantidega;
 • Tartu loomeettevõtjate käive ja nende rahvusvaheline konkurentsivõime tõuseb, keskuse aitab leida Eesti toodete ja teenuste müümisest huvitatud välispartnereid, ning Tartus ja Lõuna-Eestis töötatakse välja tooteid ja teenuseid, mida on võimalik välisturgudel müüa;
 • lisandväärtus  arvutatuna loomeettevõtjate majandusaasta tulemuste põhjal on üle 1000 euro kuus;
 • loomeettevõtjate keskuseväliste püsikoostööpartnerite lisandväärtus kasvab eelmise aastaga võrrelduna 5-10%;
 • suureneb Eesti ettevõtete ja omavalitsuste teadlikkus loomemajanduse olemusest ning selle arendamise vajalikkusest. Tartu Loomemajanduskeskusest ja selle tegevusest teadlike küsitletute osakaal on 25%;
 • keskust külastab kahe aasta jooksul vähemalt 1200 siseriiklikku turisti ja 230 välisturisti.
 
tartu linnregionaalarengu fond