Logo colors

Projekti eesmärgiks on Ukraina väike- ja mikroettevõtjate, ettevõtlushuviliste noorte, iduettevõtjate ning loomeettevõtjate teadmiste ja oskuste suurendamine ettevõtlust toetavate veebikeskkondade kasutamisel ja ettevõtete turundus- ning ekspordikompetentside suurendamisel.

Projekti raames viivad Eesti koolitajad läbi veebikoolitusi, mis annavad alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele baasteadmisi erinevate sotsiaalmeedia kanalite ning platvormide (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Amazon ja Etsy) kasutamisest ettevõtluses.

Ukraina ettevõtjaid toetab kohapeal Khersoni Kaubandus-Tööstuskoda, kelle meeskonda Tartu Loomemajanduskeskus toetab ja nõustab loomeettevõtluse tugisüsteemide loomisel. Toimuvad ka vastastikused õppevisiidid ning StartUpDay külastus, eesmärgiga luua kontakte Eesti loomeetevõtjatega, kohtuda mentoritega ja tutvuda Tallinna ning Tartu loomeettevõtluse maastikuga.

Eestipoolseteks koolitajateks on: Jaan Kruusma (Facebook ja Instagram), Annika Roosmann (Google Ads), Indrek Põldvee (LinkedIn), Victoria Silber (Etsy), Mihkel Moosel (Amazon) ja Tiit Elenurm (EL vabakaubaduslepe).

Projekti rahastaja: projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi programmist

Projekti periood: 1.11.2021 – 31.10.2023

Projekti eelarve: € 134 239

Projekti partnerid: projekti juhtpartner on Tartu Loomemajanduskeskus, projekti Ukraina partner on Khersoni Kaubandus-Tööstuskoda

 

 

tartu linnregionaalarengu fond