logod

 

Projekti nimi: BE The Future

Programm: Kesk Läänemere programm 2014-2020

Projekti sisu

Projekt BE the Future on suunatud Rootsi, Läti ja Eesti 15-18-aastastele tütarlastele eesmärgiga tõsta nende teadlikkust enda kui tööandja võimalustest tööturul, kujundada nende hoiakuid ettevõtlustegevuste suhtes ning julgustada testima oma äriideid, näitamaks ettevõtlust kui ühte karjäärivaliku võimalust. Ettevõtlus on noortele tööturule sisenemiseks üheks tõhusaks vahendiks. Kuid isegi siis, kui neil on olemas ettevõtlusambitsioonid, ei tähenda see veel eduka äri teket. 

Eelmainitud kolmeaastane projekt tutvustabki ettevõtlikku ellusuhtumist läbi võrgustike loomise ning parimate kogemuste ja ressursside jagamise. Projekti tegevustesse kaasatakse juhendajatena inspireerivad mentorid. Projekti käigus juhendatakse, treenitakse ja mentordatakse 225 kolme erineva riigi noort tulevast naisettevõtjat läbi õpilasfirmade arendamise. Projekti jooksul luuakse vähemalt 50 õpilasfirmat, mille kaudu praktiseeritakse ettevõtlikku mõtlemisviisi reaalses elus. 

Projekti peamised tegevused: 

Esimene tsükkel (november 2020 - märts 2021)

Kick-off üritus Örebros

Kohalikud seminarid ja mentorsessioonid

Veebinar

Kick-out üritus Lätis

Võidureis 

Teine tsükkel (september 2021 - märts 2022)

Kick-off üritus Eestis

Kohalikud seminarid ja mentorsessioonid

Veebinar

Kick-out üritus Rootsis

Võidusreis 

Kolmas tsükkel (aprill 2022 - september 2022)

Kick-off üritus Lätis

Kohalikud seminarid ja mentorsessioonid

Veebinar

Kick-out üritus Eestis

Võidusreis 

Projekti sihtgrupp: tüdrukud vanuses 15-18 aastat

Projekti partnerid: 

Juhtpartner (Rootsi): Emax Rootsi Majandusühing

Partner (Läti): Rohe- ja Targa Tehnoloogia Klaster

Partner (Eesti): Tartu Loomemajanduskeskus

Projekti kestvus: 01.02.2020 - 31.12.2022

Projekti kogueelarve: 880122.13 € 

ERDF: 700627.45 €

tartu linnregionaalarengu fond