Valdkonnad & mõisted

Loomemajanduse mõiste on Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi koostatud dokumendis Loomemajanduse arendamine Eestis - ettepanekud tulevikuks (2005) lahti seletatud järgmiselt: loomemajandus on majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise.
 

Loomemajanduse valdkonnad Eestis Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu Eesti loomemajanduse kaardistamine ja analüüs (2005) järgi

ARHITEKTUUR: arhitektuur, projekteerimine, sisearhitektuur; maastikuarhitektuur
AUDIOVISUAALVALDKOND: film ja video; ringhääling (televisioon, raadio)
DISAIN: tööstusdisain; unikaaldisain
ETENDUSKUNSTID: teater; tants
INFOTEHNOLOOGIA: meelelahutuse tarkvara
KIRJASTAMINE: kirjandus; ajakirjandus; trükised, brošüürid
KUNST: kujutav kunst; tarbekunst
MUUSEUMID: keskmuuseumid; kohalikud muuseumid; kollektsioonmuuseumid
MUUSIKA: süvamuusika; levimuusika
REKLAAM: reklaami- ja meediaagentuurid  

Tartu loomemajanduse kaardistamise uuringus on käsitletud loomemajanduse valdkondadena ka HUVITEGEVUST; ÜRITUSI, FESTIVALE ja ÜHISTURUNDUST; KÄSITÖÖD ja FOTOGRAAFIAT. 1


Enamlevinud mõisted

Loomemajanduse inkubaator e loomeinkubaator – loometegevuse eripärale kohandatud ettevõtlusinkubaator, mis sisaldab firmadele ja/või loojatele sobivaid, tavaliselt soodsatel tingimustel renditavaid ruume ja nn pehmeid teenuseid (ettevõtlus- ja turundusalased konsultatsioonid, andmebaasid jne). 2
Klaster
 – tegevuste või organisatsioonide "kobar", kus toimub osapoolte vaheline spetsialiseerumine ja koostöö; tavaliselt korraldatud mitte ainult formaalsetel (lepingud), vaid ka mitteformaalsetel, usaldusel põhinevatel alustel. Üldjuhul paiknevad klastrit moodustavad subjektid territoriaalselt ligistikku, mis soodustab inimeste töövälist suhtlemist, "kohalikku patriotismi" ja vastastikust sotsiaalset kontrolli. 2

Kultuuritehas – kujundlik väljend. Loomeinimeste/kultuuriloojate koondumiskoht, tavaliselt tekitatud kasutusest välja langenud tehase- või laohoonete uueks otstarbeks kohandamise teel. Pakub võimalusi (odavad või tasuta ruumid, eri kultuurialade koostegutsemise võimalused) kultuuriprojektide, eriti eksperimentaalsete, teostamiseks; võib täita ka loomemajandusettevõtete inkubaatori rolli. 2


1 Tartu loomemajanduse kaardistamine. Turu-uuringute AS, 2005
2 Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008–2013

 

tartu linneasregionaalarengu fond