ruumide-rent-LMK-madal2

Tartu Loomemajanduskeskus on Gruusias läbi viimas Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud projekti "Going Global Georgia”, mille eesmärk on toetada Gruusia mikro-ja väikeettevõtjate ekspordisuutlikkust. Projekti esimene tegevus - koolitus, mille tulemusena õppisid osalejad kasutama Facebooki ja Instagrami võimalusi enda äriideede, ettevõtete ja toodete reklaamimiseks ning müüginumbrite suurendamiseks, jõudis edukalt lõpule. Kursusel osales 42 koolitatavat, kes andsid koolitusele väga positiivset tagasisidet ning tunnistasid, et kursus vastas nende ootustele või isegi ületas neid. Erilist tänu pälvis koolituse läbiviija Jaan Kruusma ettevõttest 7Blaze, kes suutis väga professionaalselt kaasata kõiki osalejaid ning muutis ka keerukamad teemad mõistetavaks.

Koolitaja Jaan Kruusma: “Rõõm oli näha end koolitamas nii palju aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi. Vaatamata koolituse virtuaalsele formaadile, tundsin, et sain hea kontakti osalejatega ning info ja ideed jõudsid nendeni. Hästi on teostatud korralduslik pool: seminarid on jaotatud mitmele päevale, mis annab võimalusele teemasid rahulikult läbi võtta ning osalejatel end ka praktiliste ülesannetega proovile panna.”

Projekti “Going Global Georgia” eesmärgiks on Gruusias asuvate väike- ja mikroettevõtete ning ettevõtluse õpetajate ettevõtlusalaste teadmiste ning kompetentside suurendamine eesmärgiga tõsta nende oskuseid veebikeskkondade kasutamisel. Projekt kestab 31. detsembrini 2021.

Koolitusel osalejate toetamiseks ja saadud teadmiste paremaks rakendamiseks luuakse kohalik toetusvõrgustik ja viiakse läbi praktilisi seminare. Projekti lõpus toimub ka eesti koolitajate sõit Gruusiasse, kus toimuvad viimased täiendkoolitused ja seminarid.

Projekti koolitajateks on Eestis tunnustatud oma ala eksperdid Jaan Kruusma (Facebook ja Instagram), Kadri Ronk (Google Ads), Indrek Põldvee (LinkedIn), Victoria Silber (Etsy) ja Mihkel Moosel (Amazon).

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

tartu linnregionaalarengu fond